I. Tři nejčastější dezinformace o ZEVO

1. Od roku 2030 bude zakázáno skládkování komunálního odpadu

Realita:

Zákon č. 541/220 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
§ 40 Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku
„(1) Provozovatel skládky nesmí od 1. ledna 2030 na skládku ukládat odpady,
jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg.“

Takže stačí řádně vytřídit dále využitelné složky o vyšší hořlavosti (papír, plasty, bioodpad apod.) a hned se SKO stane způsobilým k ukládání na skládku.

2. Převážením komunálního odpadu do zařízení ZEVO v Českých Budějovicích se systém nakládání s odpady prodraží

Realita:

Zápis z jednání ke Svozové studii odpadů do ZEVO ze dne 11. 11. 2021

„Dále bylo účastníkům jednání sděleno, že dne 27. 10. 2021 se konalo jednání s předsedou představenstva Teplárny České Budějovice a. s. Ing. Václavem Králem, na kterém bylo sděleno, že teplárna předpokládá úhradu nákladů na dopravu odpadu z překladišť o kapacitě nad 5000 t odpadu/rok do ZEVO Vráto. Tím budou náklady na odběr odpadu na výstupu z překladišť stejné jako náklady na „bráně“ (gate fee) ZEVO Vráto. Případná součinnost na výstavbě a provozování překladišť bude záviset na konkrétních obchodních jednáních příslušných obcí, resp. vlastníků odpadů, nebo potenciálních provozovatelů překladišť s TČB, resp. ZEVO Vráto, a. s., po vydání územního rozhodnutí na ZEVO.“

Tohoto jednání se mj. zúčastnil tehdejší místostarosta Písku Ondřej Veselý a jednatel Odpady Písek s.r.o. Jakub Šimoník.

3. Všechny emise škodlivých látek ze ZEVO budou podlimitní

Realita:

Ano, možná budou podlimitní. Rozhodně ale budou vyšší, než jsou ty současné. Proč jinak by se teoretický budoucí stav emisí (a následně imisí) porovnával s něčím, co už dávno není pravdou – s provozem dvou uhelných kotlů K11 a K12 na plný výkon? Proč se emise budoucího zdroje ZEVO neporovnávají se současným stavem – provozem redukovaného uhelného kotle K11 a biomasového kotle K13? To proto, aby to nevycházelo až tak hůř?


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
View more
Cookies settings
Přijmout vše
Odmítnout vše
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://piseksrdcemarozumem.cz.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings