10. Studie proveditelnosti na možnosti energetického využívání komunálních odpadů v Jihočeském kraji po ukončení skládkování neupravených komunálních odpadů včetně stanovení potřebného počtu překladišť – analytická část (AF-Consult CR, 2021)

Str. 3:
„V rámci POH Jihočeského kraje jsou zmíněny následující technologická zařízení zabezpečení OH v souvislosti s EVO:
• Třídící stanice pro separaci využitelných složek ze směsného komunálního odpadu jako technologický prvek vloženým do řetězce mezi primárním tříděním KO a zařízením na předúpravu odpadů (MBU) a koncovým zařízením k energetickému využití odpadů.
• Zařízení na využívání a předúpravu odpadů – zařízení zahrnující výrobu TAP vzniklého z KO s předpokladem (dle POH) následného spalování ve stávajících či nových spalovacích zařízení
• Zařízení k energetickému využívání odpadů – jako koncový prvek nakládání s SKO – ZEVO – upravené lokální teplárny spalující TAP. Výstavba celokrajského zařízení není předpokládána.

Současný POH přímo explicitně nezmiňuje výstavbu spalovny směsných komunálních odpadů potažmo ostatních energeticky využitelných odpadů (OEVO).

Dále jsou ve směrné části POH zmíněny některé záměr jednotlivých ORP platné v roce 2015, týkajících se výroby TAP v Českých Budějovicích, spoluspalování SKO v Teplárně Strakonice, Kaplice, Vimperk. Zároveň jsou zmíněny plány na výstavbu mini ZEVO (cca 20 kt/rok) pro Tábor, Písek. Tyto záměry od této doby, tj. roku 2015 nepokročily.

Poznámka: V oblasti Táborska – Planá n. Lužnici je v současné době zvažován záměr výstavby ZEVO na spalování SKO. V současné době zde je ve stadiu realizace záměr pro spalování OEVO (v kapacitě 2,4 kt/r).“

Str. 28:
„Tabulka 6-5 Charakteristika CZT Písek a zdroje
ZEVO Teplárna uvažuje o možnosti ZEVO na 20 kt/r, jsou zde možnosti rozvoje areálu i blízkost skládky jsou výhodou.“

Str. 30:
„6.9 Možné lokality – Závěr
Lokality byly hodnoceny na základě existující rozhodující infrastruktury a možnosti dodávek tepla. Z ekonomického hlediska, kdy je cena vyrobené elektřiny v příjmech ZEVO marginální je rozhodující možnost dodávek tepla, tj. v případě požadavku využití instalované kapacity ZEVO na cca 8000 hodin ročně jako minimální výkon do topné sítě.

Z výše uvedených lokalit se pro aplikaci ZEVO jeví jako zajímavé lokality:
Tabulka 6-8 Perspektivní lokality CZT JčK
• České Budějovice – Nové Vráto
◦ ZEVO kapacita až 160 kt/rok
◦ Spalování TAP (tuhé alternativní palivo) kapacita min. 80 kt/r
• Planá nad Lužnicí (s možností rozšíření do CZT Tábor)
◦ ZEVO kapacita do 70 kt/r
◦ Spalování TAP kapacita do 40 kt/r
• Teplárna Písek
◦ ZEVO kapacita do 15-20 kt/r
◦ Spalování TAP kapacita do 15 kt/r
Všechny tyto lokality mají vybudovanou infrastrukturu, odbyt tepla v relevantní kapacitě a jsou zde základní podmínky pro umístění stavby ZEVO. V případě spalování /spoluspalování TAP je zde prostor pro různé možnosti technologických řešení. Výhodou oblastí zásobující CZT – byty stabilita dodávek i když s velkým poklesem v noci v letním období. Pravděpodobný pokles v budoucnosti z důvodu požadavků na teplené úspory ze strany státu, avšak s relativně velkou periodou (30 let). Průmyslové odběry mají výhodu trvalých a relativně vysokých odběrů, avšak možnost rychlejšího absolutního zrušení dodávek v době ekonomické nejistoty nebo přechodu na novou technologii. Ostatní lokality se jeví z různých důvodů jako nevhodné.“

Str. 98:
„14 Závěr analytické části
V analytické části byla provedena analýza metod nakládání s energeticky využitelnými odpady pro ukončení neupraveného skládkování směsného komunálního odpadu po roce 2030. Zároveň byly analyzovány metody dopravy SKO do zařízení EVO. Na základě tohoto rozboru je možné konstatovat jako optimální provoz 4 velkokapacitních překládacích stanic, případně doplněných lokálními malokapacitními překládacími stanicemi pro transport odpadu do zařízení pro EVO. Z hlediska zřízení pro EVO se jeví jako optimální aplikace spalovny – ZEVO. Připouští se možnost výstavby dvou ZEVO v kraji, a to České Budějovice a Planá n Lužnicí anebo jednoho centrálního ZEVO v Českých Budějovicích.“

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
View more
Cookies settings
Přijmout vše
Odmítnout vše
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://piseksrdcemarozumem.cz.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings