8. Energetické využití odpadů (MŽP, V/2020)

Str. 15-16:
„3.2.3 Existující zařízení
Dle dat z MŽP ISOH Registru zařízení, který obsahuje přehled firem, které mají platný souhlas k provozování zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů, bylo v ČR celkem 34 zařízení se souhlasem k “využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie”. Seznam těchto zařízení včetně identifikačního čísla (IČZ) je uveden v Příloze A. Srovnány jsou zpracovatelské kapacity dle registru zařízení z 2/2020 a využité kapacity z roku 2018 dle ČHMÚ u spaloven odpadů.

V České republice jsou v současné době provozována čtyři zařízení pro energetické využití vybraných komunálních odpadů s povolenou kapacitou 791 kt/rok. Jedná se o následující zařízení:

• ZEVO Malešice provozované společností Pražské služby, a.s., které má povolenou kapacitu 330 000 tun/ rok.

• ZEVO Brno provozované společností SAKO Brno, a.s. s kapacitou 248 000 t/ rok při výhřevnosti 11 MJ/ kg a maximálně 244 000 t/ rok při výhřevnosti 8-9 MJ/kg.

• ZEVO Liberec provozované společností TERMIZO, a.s. má kapacitu 96 000 t/ rok a odpad je svážen především z měst Liberec, Jablonec nad Nisou a okolí.

• ZEVO Chotíkov provozované společností Plzeňská teplárenská, a.s. s projektovanou kapacitou 95 kt/rok zpracovává odpad z Plzeňského kraje.“

Str. 19:
„3.2.4 Připravované projekty
V tab. 4 jsou sumarizovány uvažované projekty přímého energetického využití zbytkových komunálních odpadů. Informace byly získány z krajských POH a podaných žádostí do řízení EIA. Z informačního systému EIA byly vybrány pouze aktuálně podané žádosti nebo žádosti se souhlasným stanoviskem.
Jihočeský kraj
Úprava teplárenských kotlů v Teplárně ČB na spoluspalování TAP z SKO 130. 000 tg/rok
ZEVO Planá nad Lužnicí 20.000 t/rok
ZEVO Písek 20-25.000 t/rok
spoluspalování SKO Kaplice 15-20.000 t/rok
spoluspalování SKO Strakonice 7.000 t/rok
spoluspalování SKO Vimperk 20.000 t/rok „

Str. 20:
„Komentář k jednotlivým projektům
ZEVO Planá nad Lužnicí
V areálu teplárenské společnosti C-Energy Planá byla realizována pilotní jednotka ZEVO malých výkonů. Jedná se o kontejnerové uspořádání EVECONT. Kapacita zařízení je 2 400 tun odpadů za rok. Předpokládaná dodávka tepla 40 tis. GJ/r. Zařízení je určeno pro spalování materiálově nevyužitelných (neuplatnitelných) plastů. C-Energy Planá dále uvažuje o výstavbě středního ZEVO se zpracovatelskou kapacitou 50 kt/r. Investor posuzuje ekonomiku feasibility.“

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
View more
Cookies settings
Přijmout vše
Odmítnout vše
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://piseksrdcemarozumem.cz.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings