Teplo v Písku není problém, spalovna odpadů není řešením

Spalovny odpadů, nebo ZEVO, jak toto zařízení označují jeho obchodní propagátoři, jsou v zahraničí přežitá řešení. Spalovny vznikaly v 60. a 70. letech minulého století. Po celou dobu se do modernizací muselo investovat miliony EUR, nebo CHF. Jen pro malou představu, zařízení ve Švýcarsku KVA Horgen, na které se odkazuje i studie proveditelnosti pro spalovnu odpadů v Písku, muselo od roku 1950 do roku 2017 každých 2,5 roku uskutečnit investice do spalovny odpadů, a to z důvodu zpřísňujících se ekologických norem a emisních limitů, v řádu milionů CHF na jednotlivý případ. Dnes je směr v likvidaci odpadů v cirkulární ekonomice. To znamená třídit, třídit a ještě jednou třídit a využívat odpad jinak, než ho spalovat. Problém s výrobou tepla v Písku není! Existuje celá řada možností, jak teplo zajistit. Diverzifikace výroby tepla z různých zdrojů je to nejlepší řešení.

První cestou je hledání nevyužitých zdrojů, nebo realizace těch, které má již město k dispozici. Mám na mysli hotovou studii rekuperace tepla ze splaškové kanalizace, kterou disponuje Čistírna odpadních vod i Teplárna Písek. Tato studie hovoří o zařízení, které dokáže prostřednictvím tepelných čerpadel využívat teplo z kanalizace. Tento tepelný zdroj může mít výkon až 5 MW, což představuje ročně teplo v objemu 120.000 GJ. V roce 2021 prodala teplárna celkem 332.405 GJ tepla. To znamená, že na čističce je k dispozici 36% ročního objemu tepla pro Písek.

Město Písek může dostatek tepla pro své obyvatele zajistit například i instalací druhého biomasového kotle. Jeden již funguje a o druhém se před časem vážně uvažovalo. Na jednání se zástupci města bylo řečeno, že biomasa podražila, a že bude ještě hůře, až začne štěpkou topit Mladoboleslavská Škodovka a některé další subjekty. Ví se, že město Písek vlastní 6.000 ha lesů, které spravuje městská společnost Lesy města Písek. Kladu si otázku, proč by vlastník lesů nemohl zajistit dostatek štěpky pro Teplárnu Písek v cenově únosné úrovni pro dva biomasové kotle prostřednictvím své společnosti Lesy města Písek?? I dnes Lesy města Písku určitě prodávají dřevo na výrobu štěpky, ta však končí v jiném kotli, než v tom, který vyrábí teplo pro občany v Písku!

Další možností, kde lze získat teplo, je průmyslová zóna. Zní to trochu nelogicky, ale již v roce 2018 probíhalo jednání mezi společností AISIN a městem, o možnosti získat teplo vznikající z tavících pecí. Jednalo se odhadem o 10.000 GJ. Proč se záměr neuskutečnil, to neumím objektivně říci. Každá z uvedených stran to vysvětluje jinak. Ale faktem je, že v AISINu je teplo, které lze dál vyžít.

Obdobná situace je, podle mého názoru, i ve společnosti Kuststoff-Fröhlich. Tato společnost se na mne již několikrát obrátila s dotazem, jak snížit teplotu ve výrobní hale plné vstřikovacích lisů. Odhaduji, že i zde je potenciál zdroje tepla v ročním objemu více jak 10.000 GJ.

Teplo z bioplynové stanice teplárna již využívá od roku 2020. Smlouva je na 28.000 GJ ročně, ale v roce 2022 se podařilo dodat teplo v objemu 30.422 GJ. Ze zdrojů v průmyslové zóně lze získat celkem kolem 50tis. až 60tis. GJ tepla. Což je přibližně 18% ročního objemu tepla, které Písek spotřebuje.

Zemní plyn je dnes v energetických úvahách upozaděn. Jsem ale přesvědčen, že se jeho pozice za několik málo let zlepší a bude ještě několik desítek let doplňovat energetický mix, jako náhrada hnědého uhlí. Proto i tímto směrem se mohou vést úvahy o plynofikaci některých výměníkových stanic v Písku, nebo se lze více spoléhat na obnovenou kotelnu Samoty, která nabízí variantně výrobu tepla ze zemního plynu, nebo z LTO. Teplárna již dnes provozuje plynovou kotelnu na Výstavišti o výkonu 5 MW. Tyto zdroje není nutné používat jako tzv. baseloadové, ale mohou vypomáhat jiným lacinějším zdrojům, které jsem uvedl již výše, a to v době, kdy v Písku mrzne až praští …

Poslední možnost, kterou je potřeba v souvislosti se zajištěním tepla pro Písek zmínit, je JE Temelín. Oblaka “kouře“, která stoupají z chladících věží Temelína, jsou bez užitku mařeným teplem, vznikajícím při výrobě elektrické energie. Teplovod z Temelína do ČB se buduje už 3 roky a stále žádné teplo „budějčáky“ neohřálo. Z JE Temelín je již léta vytápěný Týn/Vltavou. JE Temelín má takové množství tepla, že by bez problému mohla vytápět ČB, ale i Písek, Strakonice a Vodňany. Proto i teplo z JE Temelín je variantou reálnou! Vzdálenost JE Temelín – ČB je delší, než vzdálenost  JE Temelín – Písek. Ale ani vzdálenost 40 km mezi JE Dukovany a městem Brno není překážkou k záměru toto teplo využít.

Závěrem bych chtěl uvést, že jsem nastínil jen několik možností, jak zajistit teplo. Jsem přesvědčen o tom, že teplo vyrobit, nebo získat, opravdu není problém! Proto není nutné budovat v Písku spalovnu odpadů, aby se z Města v lesích stalo město, kde budou mít všichni obavu z exhalací ze spalování komunálního odpadu. Tvrzení, že je ZEVO v Písku třeba vybudovat kvůli chybějícímu teplu, je nepravdivé, drahé a neekologické!

Pro objektivní posouzení možností doporučuji aktualizovat Energetickou koncepci města nezávislým subjektem, který by měl k výše uvedeným možnostem přihlédnout a posoudit jejich relevanci.

Milan Kajtman, poradce v energetice

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
View more
Cookies settings
Přijmout vše
Odmítnout vše
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://piseksrdcemarozumem.cz.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings