Informační seriál o ZEVO – 6. část: Teplo versus odpady, nebo teplo a odpady?

V minulém textu jsme se zabývali Nerudovskou otázkou, co s komunálním odpadem v Písku a pokusili se popsat tři základní možnosti – varianty. Pokračování ve skládkování, odvoz do jiného ZEVO a spálení ve vlastním ZEVO. Ke každé z výše uvedených variant ale musíme započítat ještě něco:

Ať již se s komunálním odpadem stane cokoli, potichu se v Písku připravil další projekt, a to na vybudování a provoz Recyklační linky na stavební a dřevní odpad v areálu Vydlaby. Do ní bude ročně sváženo z širokého okolí cca 30 tisíc tun stavebního a dřevního odpadu, který zde bude drcen a tříděn podle frakcí a použitelnosti. Cca 2/3 ho pak bude převáženo jinam, a to po stávajících komunikacích, včetně průjezdu Smrkovicemi a okolo nich.

V nejnepříznivější variantě (ZEVO + recyklační linka) tak Smrkovicemi a okolím projde ročně cca 100 000 tun různého odpadu (a to do toho není započtena biomasa dopravována na teplárnu pro kotel K13).

Když bychom opravdu velmi zjednodušeně uvažovali, že každé z vozidel poveze na korbě cca 5 tun materiálu (SKO, škvára, popílek, stavební suť, dřevní odpad) a to pouze jedním směrem, máme tu průjezd 40 tisíc nákladních vozidel ročně (při pětidenním pracovním týdnu 800 týdně, resp, 160 denně). Takže to je ten nejhorší scénář. Naopak ten nejlepší, při stoprocentním vytížením vozidel oběma směry by znamenal 20 tisíc vozidel ročně, 400 týdně, 80 denně. Reálná situace bude ale asi někde mezi, takž 30 000 vozidel ročně, 600 týdně, 120 denně (opět bez započtení dopravy biomasy na teplárnu). A teď si představte, že bydlíte v blízkosti přepravní trasy. Vábná představa, že?

Proces přípravy záměru Recyklační linky je tak trochu obdobný s procesem přípravy záměru ZEVO. Určitě si tyto dva záměry zaslouží pozornost a dostatek prostoru k tomu, abychom si dokázali sdělit a vstřebat všechny relevantní informace o nich a dokázali si patřičně uvědomit všechny dopady v případě jejich realizace (ale i pro případě jejich nerealizace anebo něčeho na půl cesty). Zatím to ale vypadá, že se jedná o dvě siamská dvojčata, která se ale tváří, že spolu nikterak nesouvisí.

Něco na závěr k odpadovému hospodářství:

  • Máme-li se skutečně zodpovědně postavit k problematice nakládání s odpadem (především tím komunálním), nesmíme se zdráhat objektivně a poctivě posoudit a vyhodnotit všechny tyto tři základní varianty. Prosazovat „apriori“ pouze jednu z nich je buď zaslepenost, strkání hlavy do písku (nebo do Písku?), či jakási zainteresovanost na jednom z konkrétních řešení. Je nutné každou z možných variant rozebrat právně, technologicky, ekonomicky, environmentálně, ale i pocitově a s plnou odpovědností nejen k sobě, ale i vůči veřejnosti a dalším generacím. A to veřejně, nikoli za zavřenými dveřmi, jako se to děje doposud.
  • Smrkovice byly kdysi malebnou vsí mezi rybníky v údolí a lesy pokrývajícími svahy a temeno nízké pahorkatiny. Pak se tato obec dostala do sevření teplárny a skládky komunálních odpadů. A nyní se má tato smyčka utáhnout ještě více spalovnou využívající energetický potenciál odpadů ZEVO a recyklační linkou na stavební a dřevní odpad. Je to ještě únosné? Pro někoho možná ano. Pro někoho možná ne.
  • Jak současné nakládání s odpady, tak i jakoukoli jeho budoucí podobu nejvíce doposud pociťovali a budou i nadále pociťovat obyvatelé a vlastníci nemovitostí ve Smrkovicích a okolí. Proto je nutné uvést do života konkrétní kompenzace za tuto dosavadní, ale i případnou budoucí újmu. V případě ZEVO se „okruh dosavadních postižených“ výrazně rozšíří. To platí i pro případ nové recyklační linky.

Něco na závěr k tepelnému hospodářství:

  • Reakce na článek Ing. Milana Kajtmana „Teplo v Písku není problém, spalovna odpadů není řešením“, který vyšel v PP dne 15.2.2023 (reakce o týden déle) nebyla zrovna šťastná. Jednak zavádějícím tvrzením o zákazu skládkování, nepochopením procesů, které probíhají v bioplynové stanici (nejedná se o žádné spalování biomasy) a zatvrzelým odmítáním „cizího“ tepla. Nic, co se vyprodukuje na území města přece není „cizí“. Ono nakonec i většina odpadu dováženého do spalovny bude přece „cizí“. Tak jakou to má logiku rozlišovat na moje a cizí?
  • Máme-li se ale také zodpovědně postavit k efektivnímu a environmentálně optimálnímu fungování centrálního zásobování teplem CZT v Písku, nesmíme „apriori“ odmítat i „cizí“ zdroje tepla. Jako tomu bylo v minulosti např. s teplem z biomasové kotelny společnosti Komterm v Jitexu. Nebo jako je tomu poněkud skrytě v případě tepla z bioplynové stanice v průmyslové zóně, o zdrojích odpadního tepla z některých dalších průmyslových provozů nemluvě. Samostatnou otázkou je pak i využití tepla z odpadních vod, které protékají čistírnou odpadních vod ČOV.
  • V případě možného využití odpadního tepla z ČOV odpadají argumenty, že je to „cizí“ zdroj. ČOV je v nepřetržitém provozu již od 70. let 20. století, tj. cca 50 let. Vzhledem ke končícímu integrovanému povolení na vypouštění odpadních vod v roce 2027 musí projít do té doby zásádní modernizací (v podstatě vybudování nového zařízení v areálu starého bez přerušení provozu). Asi bychom měli tlačit více na tento projekt než na některé další. Bez fungující ČOV se život v Písku zastaví.
  • Množství odpadních vod OV přitékajících na ČOV je cca 150 l/s (tj. cca 550 m3/den, cca 200.000 m3/rok). Z těchto OV se odstraní ročně cca 3 500 tun kalu v sušině. Na ČOV se realizuje pilotní projekt energetického využití kalů (zatím ne moc úspěšně). Takže určitě bychom měli alespoň přemýšlet, jak využit odpadní teplo z teplejší odpadní vody, která v takovémto enormním množství přitéká za ČOV, a jak využít energii ze spalování čistírenských kalů. A jak toto integrovat jako další zdroje do systému CZT.
  • A nevzniká nám také nějaké odpadní teplo z chlazení na zimním stadionu? Určitě bychom našli i další zdroje, když bychom ale chtěli.

Ale neradujte se, ještě úplně nekončíme. Musíme se přece ještě chvilku zastavit jak u ZEVO, tak u Recyklační linky na stavební a dřevní odpad. Když už se něco nakousne, je zapotřebí to dokončit. Takže příště… A neposuzujte naše myšlenky a nápady přísně – nejsme profesionálové, nemáme pod sebou pracovníky, které bychom mohli úkolovat, a neděláme to za peníze (ani nepobíráme žádné provize), ale z pocitu zodpovědnosti. Zodpovědnosti za sebe, za spoluobčany, za naše děti, za děti našich dětí…

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
View more
Cookies settings
Přijmout vše
Odmítnout vše
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://piseksrdcemarozumem.cz.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings