Vyjádření uskupení „Písek Srdcem a Rozumem“ ke lživé kampani v médiích

Zastupitelstvo města Písek jmenovalo dne 1. 12. 2022 zastupitele Jiřího Černého, Marka Anděla a Lukáše Nebese za členy Pracovní skupiny pro rekonstrukci bazénu. Jednalo se o reakci na snahu zmíněných zastupitelů o uspořádání místního referenda. To, i přes podporu více než dvou tisíc podpisů občanů požadujících referendum, zastupitelstvo opakovaně těsnou většinou odmítlo.

Činnost pracovní skupiny začala ještě v průběhu loňského prosince. Jmenovaní zastupitelé ji prováděli bez toho, že by jim město poskytlo jakékoli prostředky, neboť na rozdíl od Výboru pro bazén (který obdržel na svou činnost k čerpání částku 1 milion korun), nedostali k dispozici žádný rozpočet. Naštěstí se k členům pracovní skupiny přidala řada podporovatelů či kolegů, kteří tento tým rozšířili. Činnost pracovní skupiny se skládala zejména z pracovních schůzek, kde se analyzovaly materiály, diskutovalo se s hosty, odborníky a tvořil se námi navrhovaný plán plán oprav. Další činností byly návštěvy bazénů v okolí, některé neformální, některé odborné, včetně nahlédnutí do zázemí a dokumentace. Takovým příkladem byl například jihočeský Tábor, který se ukázal být pro závěry pracovní skupiny stěžejní.

Závěrečná zpráva pracovní skupiny, čítající přes 60 stran byla odevzdána ve stanoveném termínu (31. 3. 2023) na podatelnu Městského úřadu. K našemu nemilému překvapení ji ale evidentně nevěnovali pozornost někteří členové Výboru pro bazén, ale ani mnozí zastupitelé. I přesto, že na jednání zastupitelstva dne 23. dubna byla naše závěrečná zpráva přijata bez jakýchkoliv námitek.

V důvodové zprávě byl navržen postup, finanční náročnost a další záležitosti. Návrh stavebního programu obsahuje čtyři etapy, včetně rozpočtu. K jeho sestavení byly použity nabídky firem i již realizované projekty v Táboře a dílčí investice do stávajícího bazénu v Písku. Tam kde jsme neměli aktuální cenovou nabídku byl pro dopočet k současným cenám použit koeficient 1,5 násobku původních rozpočtů Tábora z let 2019 a 2020 plus finanční rezerva.

Stavební program byl navržen s ohledem na efektivitu a co nejmenší omezení provozu. To především s ohledem na zdejší plavecký oddíl. Odhadované ceny jsou dle sdělení oslovených firem platné pro rok 2023. Je nutné podotknout, že do současného plaveckého bazénu je investováno v řádech milionů na nutné opravy téměř každý rok. Velká část zázemí i technologií je v modernějším a lepším stavu než v jiných bazénech v okolí. Námi uváděné ceny jsou označovány za nereálné, příliš nízké, až směšné. Jak se například vyjádřil starosta Písku Čapek v MF DNES 22. 5. 2023. Starosta vychází ze své představy, že když město bude opravovat omítky a elektrické rozvody s osvětlením v podchodu mezi Palackého sady a náměstím za 3 miliony korun, tak že není možné bazén pod hradbami opravit za sumy navrhované pracovní skupinou a odbornými firmami. 135 milionů korun je pro něj asi málo peněz. Opak je však pravdou a nelze vycházet z násobně předražených cen, které město platí. Jen za plánovanou tělocvičnu na ZŠ Šobra se město chystá utratit cca 300 milionů korun, když v Táboře za velkou všesportovní halu zaplatili 170 milionů korun. Ta obsahuje stometrový atletický tunel s pěti-dráhou, rozběžiště, doskočiště pro skok daleký, trojskok, skok vysoký a skok o tyči, posilovnu, taneční sál, dvě menší rozcvičovny pro gymnastickou průpravu, aeorbic, zumbu apod. Při fantazírování pana starosty by v Písku logicky musela stát miliardu korun.

Rádoby odborný názor místostarosty Soumara: „osobně si myslím…“ asi není třeba komentovat.

Jedná se tedy o osobní názory či politické zájmy našich oponentů vycházející ze špatné praxe. Věříme, že lze najít úsporné a vhodné řešení ve vztahu ke složitému ekonomickému období.


Podrobněji:

Dokumentace

Jako složitý úkol se od počátku jevilo shromáždění různých projektů a dokumentů, týkajících se současného plaveckého bazénu pod hradbami. Poděkování patří úředníkům i pracovníkům Městských služeb Písek za spolupráci. Bylo obtížné se v desítkách, často protichůdných závěrů, projektů a analýz vyznat. Navíc, nikdo pořádně nevěděl, kolik dokumentace existuje a kde se nachází.

Dezinformace

Od počátku činnosti se pracovní skupina potýkala s celou řadou překážek, které se zakládaly na různých účelových tvrzeních a nepravdách ze strany propagátorů násobně nákladné výstavby bazénu pod lesnickou školou. Například jimi opakovaně tvrzený údajný ohrožující, havarijní stav, který ovšem podle závěru odborné společnosti TAZUS (pozn. Technický a Zkušební Ústav Stavební) neexistuje. Nebo údajná zátopová oblast, na kterou se myslelo již při samotné stavbě bazénu.

Nejnovější informace

Jedním z posledních nalezených dokumentů je projekt z roku 2014, kdy byla naplánovaná kompletní oprava vnitřní i venkovní části za cenu zhruba 17 milionů korun. Reflektovala tak, stejně jako naše závěry, splnění podmínek referenda při o zachování provozu plaveckého stadionu. Bohužel na základě politických her k této opravě nedošlo a z plaveckého areálu zbylo účelové torzo v podobě vnitřních bazénů.

Námi navrhovaný plán/harmonogram oprav podrobněji:

První etapa (částečně probíhá)

Navazuje na práce, které jsou v těchto dnech na plaveckém bazénu prováděny. Tedy zateplení jižní části, výměna další části vzduchotechniky, výměna prosklených ploch u dětského bazénu. Naším návrhem je navázat vytvořením projektové dokumentace.

Druhá etapa

Zateplení střechy, fasády a výměna oken. Vytvoření wellness zóny v prostoru bývalých letních šaten a vybudování bezbariérových přístupů. Odhadovaná částka cca 56 milionů.

Třetí etapa

Obnovení provozu venkovních bazénů, budova pro letní provoz (současná sauna). Odhadovaná cena, včetně technologie cca 72 milionů korun.

Čtvrtá etapa

Stropy nad velkým bazénem, výměna rozvodů vody a nové obložení v hlavním vnitřním bazénu. Cena cca 9,5 milionů korun. V průběhu kterékoliv etapy lze provádět dílčí úkony typu samostatného rozvodu pro dětský bazén (za účelem teplejší vody), rekonstrukce šaten, tvorba parkovacích míst či nové zázemí pro plavčíky.

Písek Srdcem a Rozumem


Příloha

Znalecký posudek: Odhad další životnosti jednotlivých konstrukcí krytého bazénu (TAZUS s.p., 10. 5.2023)

Zastřešení a strop nad bazénem

 • Krytina – cca 5 let
 • Střešní plášť – 40 až 50 let
 • Nosná ocelová konstrukce zastřešení – 40 až 50 let
 • Strop nad bazénem včetně podhledu – rekonstrukci stropu provést do 5 let

Svislé konstrukce

 • Nosné železobetonové sloupy – 25 až 30 let
 • Nosná ocelová konstrukce stěn – 40 až 50 let
 • Zasklení bazénu – rekonstrukci provést cca do 5 let

Bazén – opravy doporučujeme provést do 5 let (včetně dnových rozvodů)

Ostatní přilehlé prostory

 • Terasa u restaurace – min. 30 let (po dokončení probíhající opravy)
 • Vstupní venkovní schodiště – 50 let
 • Strop pod ochozy – 30 až 50 let (díky provedené sanaci a ocelové podpůrné konstrukci)
 • Strop pod šatnami – 50 let (po provedení na 05/2023 naplánované sanace)

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
View more
Cookies settings
Přijmout vše
Odmítnout vše
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://piseksrdcemarozumem.cz.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings